top of page

USŁUGI

Doradztwo architektoniczne

Doradztwo Urbanistyczne

Analizy terenów i nieruchomości

Wstępne koncepcje

Wnioskowanie o WZiZT

Koncepcje wielobranżowe

Otrzymywanie opinii konserwatorskiej

Projekty budowlane

Projekty wykonawcze

Analiza dokumentacji przetargowej

Nadzory autorskie

Dokumentacje powykonawcze

bottom of page